Google Apps (G Suite) là gì?

Google Apps (G Suite) là một bộ các ứng dụng của Google kết hợp các dịch vụ cần thiết để giúp doanh nghiệp của bạn.
Đây là một dịch vụ lưu trữ cho phép các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức sử dụng một loạt các sản phẩm của Google – bao gồm Email, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, và Google Talk – trên một tên miền duy nhất (ví dụ, www.congtycuaban.com).

Ví dụ, nếu bạn sở hữu miền congtycuaban.com và bạn đăng ký dịch vụ email theo tên miền G Suite, tổ chức của bạn sẽ nhận được:

  • Một địa chỉ email tùy chỉnh ([email protected])
  • Truy cập Google Drive
  • Công cụ xử lý văn bản
  • Bảng tính và các bài thuyết trình
  • Một hệ thống lịch chia sẻ
  • Công cụ để tạo ra các trang web và các trang web cho doanh nghiệp của bạn
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa,  chi tiết xem thêm tại https://apps.google.com/intx/vi/products/

Các ứng dụng nỗi bật của G Suite

G Suite (Google Apps) bao gồm các ứng dụng Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Drive, Google Docs, Google Plus và Google Sites. Google Apps được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây. Cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối Internet. Ngoài các ứng dụng có sẳn nêu trên, Google Apps còn cho phép người dụng tích hợp các ứng dụng từ bên thứ ba tại Google Apps Marketplace.

Tài khoản Google khác với tài khoản Google Apps như thế nào?

Mặc dù tài khoản Google Apps và tài khoản Google đều cho phép bạn truy cập nhiều sản phẩm Google giống nhau nhưng chúng là hai loại tài khoản khác nhau. Tài khoản Google là một hệ thống đăng nhập hợp nhất cho phép bạn truy cập vào nhiều sản phẩm tiêu dùng miễn phí đa dạng của Google — như Gmail, Google Groups, Danh sách mua sắm trên Google, Picasa, Lịch sử web, iGoogle và Google Checkout — được Google quản lý. Google Apps cấp quyền truy cập các sản phẩm do Google cung cấp nhưng được tổ chức của bạn quản lý.