Với tài khoản Google Apps Standard Edition bạn có 15GB sử dụng cho các dịch vụ như Gmail, Drive, Docs v.v…Nếu sử dụng hết 15GB dung lượng bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ, tôi thiểu là 100GB và cao nhất là 30TB.

0 Comments